پروژه های سازه های صنعتی : 

شرکت فراساز با در اختیار داشتن تیمی مجرب در واحد مهندسی و طراحی و تیم های کارآمد اجرایی متخصص اجرای انواع سازه های صنعتی ، ساختمانی و انواع استراکچرهای فلزی و تجهیزات پست ها ، نیروگاه ها ، پتروشیمی و صنعت نفت می باشد که در این خصوص می توان به موارد ذیل اشازه نمود.

پروژه سازه های صنعتی :

پروژه وابل :
پروژه وابل به وزن 2200  تن از نوع سازه های صنعتی تشکیل شده  است که در منطقه وابل ( دماوند )  اجرا گردیده است. کارفرمای این پروژه شرکت وابل نوش زیار بوده و  تمامی مراحل طراحی ، ساخت و نصب این اسکلت ساختمانی در شرکت فراساز صورت پذیرفته است.
پروژه وابل مجموعه از انواع سازه های صنعتی و ساختمانی است  که شامل یک کارخانه آب معدنی ، هتل و ساختمان اداری می باشد که تمامی این سازه ها در فراساز تولید گردیده است.


پروژه  ساخت پل مسیر اختصاصی برج میلاد: 
پل مسیر اختصاصی برج میلاد به وزن 800 تن در تهران اجرا گردیده است. کارفرمای این پروژه شهرداری تهران بوده است .
تمامی مراحل طراحی ، ساخت و نصب این پروژه در شرکت فراساز صورت پذیرفته است. طراحی هنرمندانه و زیبای این پل منجر به این گردیده است که این پل به عنوان یکی ا زیباترین چشم اندازهای تهران مورد توجه عموم قرار گبرد.


پروژه پست های گازی کیش :
پروژه پست های گازی کیش به وزن 2700  تن شامل پست های گازی کرانه ، صدف و میرمهنا در جزیره کیش به اجرا رسیده است . کارفرمای این پروژه شرکت پارسیان بوده است و  تمامی مراحل طراحی ، ساخت و نصب این اسکلت ساختمانی در شرکت فراساز صورت پذیرفته است. 
پروژه کوره آروماتیک عسلویه : 
 کوره  آروماتیک ( کراکنینگ اتان ) پروژه الفین 4  به وزن 1000 تن در عسلویه به کارفرمایی شرکت پتروشیمی برزویه  و  شرکت KTI به انجام رسیده است و در اجرای این پروژه انواع سازه های صنعتی بوده که تمام در شرکت فراساز تولید و در محل اجرای پروژه نصب گردیده است.